Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

František Ladislav Čelakovský

Slovanské národní písně

Příteli svému váženému a milému,
Václavovi Hankovi,
představenému knihovny národního Českého Museum, členu učených společností, Varšavské, Krakovské a vilenské
obětuje
vydavatel

Předmluva

Díl první

Kniha první - České, moravské, valašské a slovenské písně

I. - České písně

II. - Moravské a valašské písně

III. - Slovenské písně

Kniha druhá - Ruské, maloruské, srbské a vindické písně

I. - Ruské písně

II. - Maloruské dumky

III. - Srbské písně

IV. - Vindické písně

V. - Vendická píseň

Přídavek

(Písně příležitostné, zlomky písní a pohádky)
Ještě tuto některé příležitostné a skrovnější písně, pohádky vůbec v užívání, zlomky písní, které vydavateli celé známy nejsou, položiti, nebude od místa: snad takto celé písně zase v paměti některých zpěváků oživnou, snad mnohou zúplniti budoucně bude možno. K tomu ještě přidáno několik veršů z té nebo oné písně, která v celosti docela pro tuto sbírku hoditi se nemohla. Forsan et haec olim meminisse juvabit.

I. - Písně příležitostné

II. - Zlomky písní a některé krátké

III. - Pohádky

Díl druhý

Příteli svému váženému a milému,
Kazimírovi Brodzińskému,
profesorovi krasovědy
a literatury polské,
spolu tajemníku při Universitátu
Varšavském
obětuje
vydavatel

Poezye ludu tem są dla teraźniejszego poety, czem dawne kroniki dla myślących historyków.
Fam. Warsz. 1820

Kniha první - Zpěv český, moravský a slovenský

I. - Zpěv český

II. - Zpěv moravský

III. - Zpěv slovenský

Kniha druhá - Zpěv polský, ruský, maloruský, srbský, dalmatýnský, volharský, vindický, starovendický, litavský

I. - Zpěv polský

II. - Zpěv ruský

III. - Zpěv maloruský

IV. - Zpěv srbský

V. - Zpěv dalmatský

VI. - Zpěv volharský

VII. - Zpěv o sedání

VIII. - Veselá svatba

Díl třetí

Příteli svému váženému a milému,
Vukovi Stefanoviči Karadžiči,
filosofie doktoru,
členu mnohých učených společností
obětuje
vydavatel

Gdi je Slavenka, tu je pěsna.

Kniha první - Zpěv český, moravský a slovenský

I. - Zpěv český

Kratší písně a zlomky

II. - Zpěv moravský

III. - Zpěv slovenský

Kniha druhá - Zpěv polský, ruský, maloruský, srbský, dalmatský, volharský, vindický

I. - Zpěv polský

II. - Zpěv ruský

III. - Zpěv maloruský

IV. - Zpěv srbský

V. - Zpěv dalmatský

VI. - Zpěv volharský

VII. - Zpěv vindický

Dodatky k Slovanským národním písním

I. - Zpěv ruský

II. - Zpěv maloruský

III. - Zpěv srbský

IV. - Zpěv chorvátský

V. - Zpěv dolnolužický

Litevské národní písně

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (495 kB) ]