Česká čítanka - Ezop- Bajky -

O jednom velkém kozlu a třech malých

Přihází se často, že menší, nižší, větší a vyšší pomlouvají. Jakož tato fabule praví.

Tré kozlat vidělo starého kozla utíkati a báti se. I posmívali se jemu, že by strašlivý a bázlivý byl. K nimž starý kozel řekl: "O vy ničemní a nerozumní, kdybyšte věděli, proč já utíkám a proč se bojím, neposmívali byste se mně."

Takť se často přihází, že obecný, bláznový člověk moudřejšího v některé věci pomlouvá a jemu se posmívá, ježto, kdyby jí vyrozuměl, řekl by, že dobře udělal, a jeho by moudrost schválil.

zpět na obsah - Další: O člověku a o lvu