Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Liška a lev

Liška, ježto nikdá prvé byla lva neviděla, jednou pak, vidouci jej skrze zeď, potom se s ním potkala: najprvé tak se ho bála, že strachem skůro umřela; po druhé, když jej uhlédala, bála se ho, ale ne tak velmi jako prvé. Uhlédavši ho pak po třetí, tak se zmužila, že přistoupivši k němu, rozmluviti s ním směla.

Báseň vyznamenává, že obecenství i hrozné věci snadné k přístupu činí.

zpět na obsah - Další: Oliva a fík