Česká čítanka - Ezop- Bajky -

Oliva a fík

Oliva posmívala se fíku, že prý ona bujní v každém počasí, ale fík že bujnosť zároveň s počasími zaměňuje. Když pak napadal sníh na ně, olivu zastihnuv listnatou, na listech se usazuje, s krásou i ji najednou zahubil; ale fík zastihnuv prázdný listů, nic jemu neuškodil, na zemi stékaje.

Krása, nejsouc skromna, vlastníkům stává se výčitkou.

zpět na obsah - Další: Orel a brouk