Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus pět vepřů po šesti zlatých rejnských prodal.

Doktor Faustus opět znovu lichviti počav, spravil sobě jako k trhu pět vykrmených vepřův, z nichžto jednoho každého za šest zlatých rejnských prodal, však s tou vejminkou, aby kupec, kterýž je koupil, přes žádnou vodu jich nehonil, a tak s tím doktor Faustus od něho odešel. V tom když tíž vepřové v blátě se skáleli, že lázně potřebovali, hnal je kupec zapomenuv na vejminku prodavače svého do vody, tu mu v okamžení se stratili a zmizeli, tak že po vodě nic jiného než toliko pouhé snopky slaměnné aneb došky plynouti viděl. A tak nevěda, kterak se to stalo, a kdo mu takové vepře prodal, musil se s škodou domu navrátiti.

zpět na obsah - Další: Kterak a jaké doktor Faustus kouzlení při dvoru knížete anhaltského provozoval.