Česká čítanka - Zíbrt (ed.)- Doktor Faustus -

Kterak doktor Faustus v létu zápisu svého dvamecítmém, veliký poklad vyzdvihl.

Aby vždy ďábel dědici svému Faustovi, v ničemž žádného nedostatku trpěti nedopustil, ukázal mu v jedné pusté a obořené kaple, na půl míle od Wittmberka ležící, poklad veliký, aby jej sobě vyzdvihl, a k své potřebě spotřeboval. O čež se D. Faustus, jakby ho dostati mohl, s pilností snažil. Když se pak toho pokladu dokopal, viděl na něm velikého hada ležeti a poklad třpytící. Kteréhožto hada ač doktor Faustus zaklel, tak že se před ním do díry schovati a ukrýti musil, však bez pokušení od příšer a holomkův ďáblových nebyl, ani poklad v své celosti zůstal, nýbrž se v uhlí obrátil, kteréž doktor Faustus vzal a domův přinesše, zase holy stříbro a zlato z něho učiněné viděl, a to jakž o tom famulus zprávu činí, za několik tisíc váženo a šacováno bylo.

zpět na obsah - Další: Kterak doktor Faustus v létu od zápisu svého posledním, s královnou Helenou z řecké země tělesně přebýval.