Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Hlavní rána proti Slovanu

Nejdůležitější a jak každý nahlíží také pro vycházení Slovana rozhodné nařízení vyšlo právě ve Vídni a datováno jest od 6. července. Není to nic jiného než prohlášení obleženosti na tisk v celém mocnářství. Takto zní: § 1. Směřuje-li se v nějakém tiskopise periodickém setrvale k tomu, co trůnu, jednotě a celosti říše, náboženství, mravopočestnosti nebo vůbec základům společnosti státní jest na odpor, nebo s čím se zachování veřejného pokoje a pořádku srovnati nedá, může místodržící té země korunní, v kteréž se takový tiskopis periodický vydává, po předcházejicím dvojím písemném výstrahy dání, když bylo bez účinku, další vydávání dočasně až na tři měsíce zastaviti. Zastavení spisu takového na delší čas nebo na vždy vyřknouti může toliko ministerstvo. Rekurs proti opatřením místodržícího nemá žádného odkládacího účinku.

zpět na obsah - Další: Sbírky na naše národní divadlo