Česká čítanka - Langer - Kopřivy - Copyright-

Jednorožců rod

    V uplynulém času
svolaltě lev svoji chasu
    - do boje
pro ratolest pokoje.
A když vojsko sešikoval
ve bojovné řady
a všem moudře okazoval
kam a kady -
povstane tu v pospolnosti
u veliké nádhernosti
jednorožců pyšný rod
a vyžádá sobě,
aby v této příležité době
půtku svedl samoten;
lev to dovoluje ochoten.
I shromážďují se ptactva pronárody17
a s obou stran krvavé se počnou hody.
Vražděno tu celý den a celou noc;
opeřencův padlo moc,
i rohaté sláblo plemě
a krev pomíchanou
chlastala země.
Nastane ráno, přestane boj;
slunce nad krvavou zemi vzhůru běželo
a vítězně kloktal ptactva roj,
než plemeno jednorožců leželo
do jednoho porubáno! -
A protož, hle - co se toto stalo,
oko lidské jednorožce nevídalo.
Teď učení jenom hádají se mnozí,
zda jsou byli někdy koně jednorozí,
tak aby se vyplnilo, jak se praví,
že kdo zpupně čelo staví,
jen soběcky po cti lakotě,
v siré zajde mrákotě. -
    Slavní bratři, pospolitém ve sboru
cizotě se stavme k odporu,
    tak jen slávy dosáhneme nové;
sic památka naše v časích utone
a budou se hádat potomkové,
byl-li jsou Čechové kdy, nebo ne.

zpět na obsah - Další: Nářek zamilovaného mládence