Česká čítanka - Langer - Kopřivy - Copyright-

Krokodil a člověk

Rákosnými bažinami
krokodil sem tam se vláčel,
když pocestný těmi krajinami
zbloudiv s cesty kráčel.
    Obluda ta blíž se brala
    a podivno kvíčeti se jala;
    časem výla jako poraněné zvíře,
    když se k smrti chystá u své díře;
    ba zas, by ho blíž jenom přilákala,
    jako dítě plakat počala.
To když člověk uslyšel,
v rákosí po hlasu kvapně šel,
vece: "Povinnost je přispěti,
buďto zvěři, nebo dítěti!"
Však - nastojte! Spatřiv krokodila,
"Bože!" zvolal - a již krev se proudem lila.
    Dobře činí ten, kdo slova neměří;
    lépe, kdo přemýšlí, dřív než uvěří.
Zkoumej; dočkej jako husa klasů.
    Nevěř hlasu!
Nebť i ve přátelském hovoru
viděl jsem již mnoho potvoru.

zpět na obsah - Další: Nevděční synové