Česká čítanka - Langer - Kopřivy - Copyright-

Nevděční synové

(Pravdivá povídka)


Byla někdy jedna matka
a ta měla synů mnoho;
jemnostpána udělala z toho
a z jiného půl hrabátka.
Dobrá vdova tato
rozdala jim celé jmění, všecko zlato,
myslíc, že co dobrým synům dá,
to že nejlépe schováno má.
Ale slávou oslepení synové
brzo na svou matku zapomněli;
jiným dávali, a jí jen dáti chtěli.
Ach, a dobrá matka, aby synům hanby nedělala,
podvečer na pražském mostě žebrávala.
Mnohý cizinec tu kráčel okolo,
vida ženu oškubanou na holo;
ale žádný jí nic nedaroval,
než, že tolik možných synů má, jí předhazoval.
Matka zemřela hladem;
pohřbenatě pod Vyšehradem.
A synové, když smrt její uslyšali,
nákladný jí na hrob kámen dali. -

Poznamenání. Aby se odestranilo všeliké nedorozumění, připomenouti zde slušno, že se tento příběh, ovšem truchlivý, skutečně stal; protože by někdo snadno, ale neprávě mysliti mohl, že se tu naráží na českou literaturu. -

zpět na obsah - Další: Sněm a bitva u Jezerky