Česká čítanka - Langer - Kopřivy - Copyright-

Žádost

Kdybych o něco moh žádat bohy,
    nežádal bych Krésa klenoty
    ani Šalamouna moudroty,
neb, co jelen Aesopův, dva rohy.
Nechtěl bych já stodoly a stohy,
    ani Žižkův meč snad jako ty;
    žezlo světa myslíš? Vem ho ty!
A co prosím? Zdali čtyry nohy? -
Ne tak; jiná jesti žádost moje:
    patři na hvězdnaté nebesa -!
Tamť mám psané všecky tužby svoje;
    modrý kabát; a pak - hurasa! -
(bych se líbil!) - jak ty hvězdičky
na kabátě zlaté knoflíčky. -

Poněvadž to v Čechách zvykem, že žádosti ve znělkách pronešené vyslyšány bývají, pokusil jsem se i já svoji prostičkou žádůstku v této znělce podati. Ostatně má tato znělka tu obyčejnou sice, ale pěknou vlastnost do sebe, že čím špatněji se zpívá, tím je hezčejší.

zpět na obsah - Další: Žižkův dub