Česká čítanka - Komenský- Historie perzekucí -
Zkratky: b - bratr, k - kněz, m - měštan, M - mistr, D - doktor, vým - výmysl Hájkův; odsouzenci z 19. června 1621 označeni hvězdičkou. A

Adami Vikt. k 115.
Adalbertus Tob. k 108.
Agathon Jan m 199.
Akoncius Mik. D 209, 210.
Aksamit Jan m 234.
Algin Daniel k 115.
*Anjel Abraham m 126, 160, 196.
Antecaenius Šim. k 103.
Aquula Jan m 117.
Augusta Jan b 68, 70.
B
Baltazar Jiří z Tmáně 236.
Barth Jiří k 223.
Barvíř Joachim 225.
Beránek Jan k 105.
z *Bílé Fridrich b 125, 146.
Bílek Jak. b 69.
z Bítova Václav 171.
Blažek Matěj vým. 32.
Blejsa Jan m 219, 220.
Boldvin Bohusl. k 114.
*Borbonius Mat. D 126, 169.
Borští mučeníci 53.
*Božecký Václ. m 126, 165.
z *Budova Václ. 123, 124, 128, 134.
Buffler Jan k 105.
Bukač Jan m 201.
C
Cyrill Jan b 86, 108.
Cyrus Mat. b 86.
Č
Čelech Havel k 105.
*Černín Diviš 125, 148.
D
Damborský Fridr. uč 101.
Dentulín Tomáš k 113.
Dikastus Jiří k 107.
*Diviš Mikuláš m 126, 165.
*Dvořecký Prokop z O. 125, 144.
E
Eliášův Jan z Fulneka, 228.
Erast Jiří b 178.
Etesius Mat. k 108.
Fabricius Pavel b 108.
F
Falko Václav M 215.
Flagellus Vít k 108.
Fruvein Martin z Podolí 166.
G
Gerštorfové 258.
Grynaeus Petr k 115.
H
*Harant Krištof 124, 138.
Hartman Adam b 167.
*Haunšild Jiřík D 126, 164.
Hertvicius Jan k 108, 128.
Heyden Jan m 196.
Hlavsa Jan m 199.
*Hoštálek Adam. m 126, 159.
Hovorka Adam m 245.
*Hozlauer Wolfgang m 126, 160.
Hrabeus Jak. k 208.
Hradský Jan k 115.
Hronovský Pavel b 178.
Hrušovský Zikm. m 234.
Hudec Jan vým. 30.
*Hudec Kašpar m 126.
Ch
Charvát Jan na Bělošicích 174.
Chebďovský Ondřej stud. 229.
Chobar Matěj b 243.
Chodek Jan k 32.
Chytreus Jan k 249.
J
Jafet Jan. b 243.
Jahoda Jan m 219.
Jakeš Václav k 102.
Jakeš Vít k 108, 113, 128, 129.
Jakobeus Jakub k 108.
Jakobeus Pavel m 210.
Jakobides Ondř. k 103.
Jakobides Jakub k 108.
Jakub Veliký b 243.
Janda Matěj Čechtický k 108.
Javorský Bart. k 104.
*Jesenský Jan D 125, 128, 155.
*Jizbický Václav m 126, 163.
Jorám Jan b 113.
K
*Kamarýt Jan m 125.
Kampanus Jan M 248.
Kanteburský K. J. vým. 28.
Kapita Pavel k 101.
*Kaplíř Kašpar 121, 141.
Kaplířové 258.
Kapo Petr m 199.
Kapoun pan 112.
*Karban Lukáš m 126.
Karion Jiří k 113.
Karlík Vavřinec m 234.
Kelblové 258.
Kezelius Jiří m 202, 203.
Klatovský Samuel m 213.
Klaudian Jan k 113.
Klemens Adam Plzeňský k 108, 128, 164.
*Kober Krištof m 125, 157.
*Kocour Ondřej m 126, 164.
*Kochan Valent. m 125, 152.
Kochovec Jan muč. 234.
Koláčník Jan m 211.
Kolsín Jiří M 206.
*Konecchlumský V. 125, 150.
Korvín Jan b 108.
Koupilius Jan k 109.
Kozel Jan m 199.
*Kozel Jindřich m 126, 164.
z Kralic paní m 215.
Krása Jan m 33.
Krocín Václ. m 218.
*Kubín Josef m 126, 165.
Kubinius Jan k 113.
Kučera Václ. k 105.
*Kutnauer Jan m 126, 130, 159, 162, 165.
Kurcius Vavřinec k 104.
L
Lanecius Jan b 178.
Lang Bartoloměj m 202.
Landsman Jan k 107.
Libertin Jan m 245.
Lipen Václ. k 115.
Lippach David k 109.
Litomyšlský M. m 213.
z *Lobkovic Vil. 124.
z Losu Kateřina 233.
z *Losu Otto 123, 128, 146.
Lucius M 215.
Lunacius Jan k 108 .
Luxin J. k 113.
M
Mareš Martin k 101.
Martinius Sam. k 108.
Martis Jak. k 113.
Mařík Mik. k 108.
Mathiades J. k 113, 245.
z *Michalovic Bohuslav 125, 150.
Mikuláš Biskupec 39, 41.
Mojžíš Jan k 103.
Moller Pavel k 101.
Mustupius Jan k 113.
Mykonius Dan. m 201.
N
Natus Fabian k 109.
Nigrin Jan m 210.
Novokolínský Mik. k 113.
O
z Olbramovic viz Dvořecký.
P
Pacovský Václav k 115.
Pačuda Matouš k 86.
Pauli Jiří k 113.
*Pelhřimovský Jan m 126, 196.
Pešín Cyprian Žatecký k 105, 113.
*Pětipeský Václav F. 125.
Piscis Zikm. k 113.
Písecký Adam k 103.
Podolský Jan k 113.
Poláček Jan z Hranic 228.
Polák Michal k 56.
Polák Stanislav vým. 30.
Polívka, Ondř. m 54.
Poňatovská Kristina 252.
Popel Jan b 243.
*Prčka Pavel m 126.
Přístrach Jan k 113.
Pšenička Matěj k 104.
R
Reder Jan m 226.
Regius Jan k 111, 212.
*Rippel L. D 126, 164.
*Rozín Eliáš m 126.
Rumpálových rodina 221.
Rytíř Jakub k 115.
Ř
*Řečický Jiřík m 126, 164.
*z Říčan Pavel 124.
S
Sádovský Jiří 178.
Sebastus Mík. k 113.
Sekera Wolfgang 215.
z Semanína Jindřich m 202, 203.
z Semanína Simeon m 210, 211.
Severin Eliáš k 104.
*Sixt Jan Theodor m 126, 152, 196.
Skréta Pavel m 199.
Slibovský Burian 176.
Smidarský Jiří m 202.
Stehlík Petr m 201.
Strakovský Šimon m 233.
Stránský Martin m 233.
Stránský Pavel M 206.
Strejc Jan M 217.
Strialius B. m 213.
*Sušický Simeon m 126, 161, 165.
Svoboda Šimon m 248.
Š
Šárovec Mik. m 234.
Šerercius Zikm. k 109.
Šiškař Jiří k 113.
*Šlik hrabě 123, 132.
Šrám Vavřinec k 115.
Šreiter Jan m 199.
Šťastný viz Strejc.
*Šteffek Tobiáš m 125, 154.
Štemberk Ondřej k 102.
Štěpánek Jan m 230.
Štěrpoch Ambrož m 230.
*Šultys Jan m 125, 158.
*Švehla Jan m 126, 165.
T
Teuprecht Melich. m 126, 160.
z Těchenic Jiří 116.
Těšík Zikmund k 113.
Thermenus (Štefan) V. k 32.
Tobolecius Jan m 210.
Tomaides Josef k 115.
Trubač Adam m 201.
Tychicus Dan. k 115.
U
Ulický Jakub 225.
Ulický Matouš k 116.
Uzlar viz Huzler.
V
Václav Arnoštovický k 35.
Vechnerus Jiří D 210.
Velvarský Pavel k 102.
*Vitman Mich. m 126, 164.
Vittacius V. k 107.
Vítů Jiří k 113.
*Vodňanský Nath. m 126, 162, 165 .
*Vokáč Simeon m 126, 164.
*Vostrovec Jan m 125.
Votický Václav k 101.
Vrbenský Vikt. k 108, 128, 130.
Vršovský Jan k 108.
Vysocký Václav m 214.
Vysota Jan k 113.
W
Wagner Kašpar k 109.
Z
*Závěta Jiřík m 126.
Zwick Jan 235.
Ž
Žák Jan m 210.
Žalanský Havel k i08.
ze Žerotína K. 119, 177, 183, 227.
Židňovský 135.

zpět na obsah