esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

153.

Ernst Smole

t sy ty rjeko khroby, pjera a sowa sawny?
Jasny duch so twj zjewja w ryzach woblia iwych,
Woci so wtrei byitej khroboswrnej,
oo wysoke wysokich taji mysli zlt.
Hobrskoh' ducha mc.
Khowa za nopom kosatym bdna nc.
Taji skutki, ki zjewjeja mc genija,
Taji mysle, 'no myslene wtrje, huche pak,
Zniene pez dt a zs a smjer a row -

Hdy so udy zbhnychu,
Bdicy wo swobodu owsku a narodnu
Z wotrostwom, tyranstwom tyranskim
Stejach sam na ladach pustych,
Krwawoewjenych,
Zrudneje zadenose -
Ranje so be z moweje nocy zbhny.
Widach snko skhade w nalu,
Koi stwrbu w sdkim wobjeu
Wopodejo zemje suche kose.
Ze reho zdonka zrose
Pupkow mnohos k znamjenju mnohose.
Spinae so lipa sowjanska
W zeleni a kwje krasna,
Tola w podach - potajnska.
Haka jenika 'no sucha.
Z mrcom zade nalo a z meju,
Snco ope wodu srbae
Mjo z tunotu a z lom reju.
Ja pak stojach - -
Pepytowach dny a nocy,
Waach mysle, sowa, mocy - -
Stojach straujo nad ludom spjacym,
Zesputanym z kowom spara.
'no b w asu, hdy so itow kosy
Konja smjertnej kosy -
Njewjedro na firmamene zeskhada;
Stojach straujo.
Spnje so mrele orne bliowachu,
Witk spae;
Blie hrimanja buke rachu,
Witko spae;
Najblie byski so ehliwe seklowachu,
Witko spae.
Z hosom tu k stawanju zatrubich,
Zo so truba mjedana pai.
Proach a hroach a lubjach,
Doni so njewri rozom mudry do ow spjacych;
Wohnja a pomjenja pyrjace sapachu
Nadije zoteje, sylneje dowry.
Tehdy posldnja womodny
W horcym lu,
W sapacym njewjedru
Sowjanskej' lipy n'ajmda haka.
Serbstwa sym bude - w mnej nocy,
Khroby wode - po nahej drozy.
Straowach swru
Nad ludom lubym
Zderujo peradu jru
Wot prawa, ludu a sebje.
Stojach -
Syo w opym lu
Pozbhny hadowa smjertna so howa,
Zary zuby jdojte do a beho,
iwjenje peradnje ze smjeru syi,
Wrnos podusy, wusywa njeswru,
Serbstwo khowa w zymnym rowje.
Tola ja straujo stojach,
Do hubin ornych storich tu waku helsku,
Rozpjeich rujacu syu wjelsku,
Duchow peiwnych w boju stranym morjach.
Dobye straujo stojach -

J. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: Z autobiografije J. E. Smolerja