esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

198.

Sowjanam

Woko woslep! Wucho wohuch! Na sewjeru
Z morjom rozniemdrjenym om so may bdi.
Z mocu pezowjeskej da, ekny sldi,
Tola wjeso po wjesu jom' omy bjeru...
Pez om rujo wujo diwje zmohi pjeru -
Z oma mu za muom pada omam k jdi -
K podnju zhladuja we smjertnym strae bdi,
K podnju aosa tam w omje na sewjeru -
Ach a nihde, nihde pomocneho oma!?
Ha! Nan, ma, bratr, sotra - witcy w smjertnym klinje.
Na pomoc, zo njepor jich diwja oma!
Na pomoc, t we wutrobje owske ue
Ma a syi smjerenosnych omow rue,
Prjedy ha mu posldni w tym omje zhinje!

J. iinski: Kniha sonettow.

zpt na obsah - Dal: uica a echojo