esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

200.

uicy

t sej kraje serbsku pokrutu,
Wosta Serb, mj serbsku wutrobu!
H. Zejle.

Sy mortwa, uica, ty sotra bdna?
Zo sye njeje twojoh' hosa stysk? -
Z krny skej' spada parla jedna. -
Je znii ju e Saks za smch a trysk?
Snad Pruak hordy na tym pynym hrodu?
Poobskich Sawow posldni sy skhow,
Sy torhana pez wtry diwich dnjow,
Do procha teptana za njeswobodu.
N, njejsy mortwa, sotra ty, sy iwa,
Hdy hs te sye njej' pez tlbow hru,
A smjer pez njepeela tebi kiwa,
A bda z tlamu ji za tobu.
O tepotaj, hdy knjez so swta stanje
Twj tyran, kotry ma e w pazorach,
A za posldni dych i bude strach,
Wn wutupi i r, zo witko spanje.
Twj tyran zhiny ... doruchu kanny,
Swt wodychny, de swobody zas dych.
Serb z knjezom doma, zaso plskej' krny
So swi by a puta stasy ech.
Te tebje, uica, zas widu stawa,
Do swta woa: Njecham w kwakli zhni!
A swojich wrahow dom mloko pi
Wjac serbskich onow njecham sylna dawa?
Tak, derje tak! Sto aka, d so zbudi
Rj ryerjow tych spjacych w Lubinu,
Hdy iwym synam hori lubos w hrudi,
as k rjekam zmni sabu modinu.
A prawo adaj! Poka swtej lica
A nadrow rany, slny, bto, krew,
to epjea, wo sudej prawdy zjew?
Sta wulka w horju, sylna wjeenica!
Ty po swobode woa, wc je swjata,
A kak by kik twj presye mh swt
A dale wostaji e w mocy kata,
Ki z krw je twojej' zbohatny a bd?
Te tebi dyrbi wk na spodi zorju,
i rany zhoji, znici eleza,
N, njesm r i zhyni sowjanska
W tym hroznym nahrabnym wonmskim morju.
Zo wki paha wrah e k swojom' du?
to wo to? Nadj smmy k trtej kas,
Zo k iwjenju te prawo mas a syu,
Hdy cye wki njezmjata e pjas.
Njech wotroi, to suacy rad bywa.
Tu sta! Du z tobu brata wieni.
Spw Zejlerjow' i na pu zazyni,
Duch Hrnikow' e z poohn'wanjom krywa.

Ant. Kltersk, J. Nowak, Z duchom swobody.

zpt na obsah - Dal: 28. winowca