esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

51.

Studnika w Duborcy

Nhdy b w Smochicach wuki mr a koo wokoo. adyn domjacy srdk, ane lkaske wukazanje njepomhae. Bh luby Knjez pak be dawno na tn as z wustrowjacej mocu poohnowa studniku w Duborcy.

Pi jzdnym puu, ki ze Smochic do msta wjede, nhde pje stow kroel wote wsy a pjedesat kroel wot pua k prawicy w kekach, ki Duborka rkaju, rlee so studnika z jasnej dobrej wodu.

Cya wjes leee khora a mre b we wch domach. t pak hie zam k tej studnicy po tyrjoch lz a so z njeje napi, tn wotkhori.

Wotkhorjeni dyrbjachu khwata swojich zemrtych khowa w blizkosi. Pi wjelkowskim puu so hie densa to mcne pohrjebnio pokazuje na Pjetaec polu pod wulkej brzycu.

Studnika w Duborcy b z toho asa wuwoana po wch Delanach. Ze wch stronow pikhadachu khori a napiwachu so strowi. A k ekokhorym bu ta woda noena nic bjezdak. Te strowi sebi z njej strowotu kruachu. Ki bychu do msta khodili, bychu sej na domojpuu karany, blee a khany za dom naerali.

Be pak knjez nad Smochicami hrozny, njepopacy. Tn wye teje studniki khku natwari a ju zamkny. Jeno do hrodu dyrbjee ta woda po roach be.

Ale boe khostanje njewuwosta. Ki b druhim njepopa, pide sam do tradanja. Ta woda zaprahny.

May suchi dlk woznamjenja hie densa to mstno, hde je so nhdy woda wustrowjenja orlia z kuokom.

Ta woda wotpouje huboko w zemi; tn hrozny knjez pak njeje k wotpoinku pio.

Hrnikowa itanka.

zpt na obsah - Dal: Wodan