esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

61.

Kukow

Kak rad na tebje so, khka maa,
dopomnjam, hde sym wot maerje
sdke spwa wukny paerje
a hde wowka je mi bajki baa.
K tebi moja hraje, khka maa,
mysl a k tebi, kwtkna zahroda,
hde najrjei sn je piroda
w hrajkach di radostnych mi hraa.
Hde sym byskotate ji bruki,
hanja za mjetelom pisanym
a hde hob' mi dypa zorno z ruki.
Duch mje omowaty, icha wjeska,
nosy k twojim tcham somjanym,
hdy hok swta woko' mje ntk wrjeska.

J. Ciinski, Kniha sonettow.

zpt na obsah - Dal: Nutrni spwarjo