esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

69.

Serbske barby

Brata, daje msto spwej,
Sawa! barbje wyskaje,
Mdrej, ewjenej a bej,
Kajku Serbstwo lubuje;
Twjerdizna njebjeska
Sama k njej' so pznawa.
Mody de, hdy ranje swita
Z rowatej kroelu,
Z naej barbu zemju wita
Z lubosu we wobliu;
Lubos a wuznawa
Naa barba ewjena.
Firmament so mdri krasny
W fijakowej mdrini,
Jeho barba njewuhasny
Peelow slub poswjei;
Peelstwo, bratrowstwo
W naej barbje hordi so.
Bu drastu njewinose
Jasny de so wobleka,
Z bych liljow khwalba rose
Twojej barbje, uica!
Njewina wuzwola
Twoju barbu uica!
Mdra, ewjena a ba,
Haj, to krasna barba je;
Komu wutroba so zhra
Za ua je wtinske:
Zawyskaj, zaklinkaj,
Sawa serbskej barbje praj!

Handrij Zejle, Zhrom. spisy III.

zpt na obsah - Dal: Zastarske serbske pipiwanje