esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

74.

Serbska khorhow

Stj, khorhow mdra, ewjena a ba!
Tn barbow by njech Serbow k sebi ji,
Njech pod nim mu pi muu lud wn stji,
Zo zemja serbska w tych by barbach ka!
Najble swra ada so do da,
Ka njebjo mdre jeno rostej hoji.
A lubos krew a pjas njech z mocu poji,
Bjez snca adna njej' so ra zhra.
We swrje pak a w lubosi spi pee,
Zo trao zboe by, ki z njeju plee
So, zo by rados wnje wosta sma.
Stj, khorhow mdra, ewjena a ba!
Z njej haje' sebi swru, lubos, rados!
A mocy Serbja zmja dos a na dos.

J. iinski, Wysk a stysk.

zpt na obsah - Dal: Kierjo