esk tanka - Pta - Srbsk tanka -

228.

Perada markgrofy Gera

(Strofa 80-87).

Gero nt pak z krotkim huwoao,
dy jog' gos se w bustach amao,
A wak sam nad swjim sowom rdao:
Lej, ten cas ju wabi k mru wo
Smeri mr'cu teke wam nt dawa,
Swrne znanki b'du ze zemestawa,
Ab' na zwzk se mogajsej sta,
Kcu te znanki grej hupsa."
Lebda Gero nt se wtchylio,
Ako z nim te pijaele we,
Lej, ga kaki iw nas husyo,
ua w bokach howak ptajmne
Hobronite zrazom huchytachu,
Jo! ak hela amna huparskachu
Na nas wbogich wykno skazee,
K smeri o nao ywee!
"Perada," tak zrazom z hustow zno,
Naog' sawnog' cestneg' wjwody,
Lej a wn te juor hobleo,
Kopjo jogo nadra peweri.
dzy pak z kikom zrazom huiachmy,
Ak tog' swrneg' w kwi hupytachmy,
Taka bl nas wcej zapim,
Ak ta bjaz w smertnej tachoe.
iwno bchmy zrazom hubuone,
Nowu mc nam powda saklina,
Lej! jan z psami nt hobroone
Walachmy se we na winika;
Co jan bo z ruku dostaone,
Laao te skro roztergone,
Tak my skro nage skcychmy
K wje, a pn mjace amachmy.
Naych ranow bli ehucuchmy,
Zapalone bchmy k pomseu,
A ak nimskej ruce huwinuchmy
Wtu bro, jan za nas wstonu,
Aj ga ta nt' lute zaklinkao,
Winiku mc nau pokazao,
A te zosne wak b'ez skobody
Bchu k naym nogam spadali.
"Sawa, sawa , z naych hustow zno,
"Stamana jo nimska perada."
Ako jsno take honimo,
Chto to dobye tak huwa,
Smertna sabos ga nas obapio,
Ak se sakliwos zas wtchylio,
Naych swrnych pestr Smetrnica
Juor grej wak na winika.
Kaka bl, ak nt nas zahobtuy,
Ze sowom zo am'gu hugroni.
edno gnue pak nas ezabui,
Kchmy e se jsno humy!
Humarym nt z ruki wthurjrchmy
Mjace, tak se wako hobronichmy
K hustupeu z msta tachoty,
o su nae swrne padnuli.
Zrazom iwy zogo husyachmy,
Kik a kle grej zazno,
Lej! ju huone hupytachmy
Kako ma se k nam zas walao
Hobronitych wt ptajmnych rogow,
Hobdane tak buchmy wt wych bokow,
Nau smer nt zjawe cujachmy,
Winik bo wele mcejy.

M. Ksyk, . M. . 1881.

zpt na obsah - Dal: Dolnouyske Serbstwo w zachodnem le