Česká čítanka - Králík- Legendy -

Oldřich Králík (ed.)

Legendy přemyslovských Čech

z knihy Nejstarší legendy přemyslovských Čech vybral a do elektronické verze převedl Lukáš Loužecký

Beatus Cyrillus

překlad z latiny

Prolog o svaté Ludmile

překlad ze staroslověnštiny

První staroslověnská legenda o sv. Václavu

Překlad ze staroslověnštiny

II. staroslověnská legenda o svatém Václavu

Kniha rodu a utrpení knížete Václava

Gumpold, biskup Mantovský: Život Václava, knížete českého

překlad z latiny

Crescente fide christiana

překlad z latiny

Kristiánova legenda

Mnich Břevnovský: Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho
Překlad z latiny

Oportet nos fratres

(Umučení svatého Václava)
překlad z latiny

Fuit in provincia Boemorum

překlad z latiny

Vavřincova legenda

Laurentius Montecassinský: Utrpení svatého Václava
překlad z latiny

Bruno z Querfurtu: Nascitur purpureus flos

překlad z latiny

Kniha o utrpení mučedníka Vojtěcha

(Podle zpracování v kronice Anonyma Galla)
překlad z latiny

Verše o utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka

překlad z latiny

Život svatého Prokopa

překlad z latiny

Legenda o pěti bratřích

(Zpracování v Kosmově kronice)
překlad z latiny

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (450 kB) ]