Česká čítanka - Rulík- Ves. Kubíček -

Poznámky

1 Pan Sebastián Hněvkovský, český básníř znamenitý.

2 Moldánky jest starý nález hudebního nástroje, pozůstávající z píšťal rozličných, odkudž potom pošly dudy.

3 Táborský v svém vypsání Země české také činí zmínku o té kapli.

4 Takových rytmických titěrek větším dílem užívají tlampači při svadbách.

5 Kubíček mluvil dobře, ale nečinil podle toho. On tedy dává naučení všem svévolným mladíkům, že proto přicházejí k veliké škodě a k neštěstí, poněvadž se jim zdá, že jejich předsevzetí jest nejlepší, nechtějíce poslouchati rady jiných.

6 Byl stavu manského, z kteréhož rodu pošel i Bohuta, dvořenín Konráda, knížete moravského, jakž čteme v kronice.

zpět na obsah