Česká čítanka - Adámek - Salomena - Copyright-

Osoby

Zdislav Berka z Dubé a z Lipého, nejvyšší hofmistr království českého.
Volf z Vřesovic a na Doubravské hoře, hejtman hradu pražského.
Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, vojenský kommisař královský.
Ledron, důstojník v pomocné jízdě císařské.
Hroznata Prostiborský z Vrtby, důstojník a jednatel vojska stavovského.
Václav mladší Doupovec z Doupova, jeho přítel.
Mistr Matouš Collinus z Chotěřiny, lektor řeči a literatury řecké při kolleji Karlově.
Toman Jaroš, královský zvonař a puškař.
Salomena, jeho dcera.
Zoan Maria da Ponte, sochař, její choť.
Ferrabosco di Lagno,} stavitelé Belvederu.
Paolo della Stella,
Tertius, dvorský malíř.
Hans Trost, řezbář.
Giovanni de Spatio,} taktéž výtvarní umělci.
Hans Peisser,
Vojtěch Levý,} vyučenci Jarošovi.
Vavřinec Křička z Bytyšky,
Lékař.
Vojín královský.
Choť Peisserova.
Martuccia,} služební v domě Zoana da Ponte.
Beppo,
Sluha Lobkovicův.

Hosté Lobkovicovi, dámy i páni. Umělci. Sloužící a pážata. Stráže.

Čas děje 1547.

zpět na obsah - Další: Dějství první.