Česká čítanka - Anonym- Alexandreis -

Úvod

ALEXANDREIS - staročeská báseň o Alexandru Velikém. Téma života Alexandra Makedonského se objevuje takřka ve všech evropských literaturách. Česká báseň je jedinečná tím, že pod postavou Alexandra si básník představoval českého krále Přemysla Otakara II. Staročeská Alexandreis je hlavním dílem světské epiky přelomu 13. a 14. století. Bohužel se dílo nedochovalo celé - původně obsahovalo kolem 8500 veršů, dochováno jich máme něco přes 2/5. Přesto je báseň i pro dnešního čtenáře působivá. V tomto textu jsou fragmenty básně řazeny podle moderních průzkumů.

Lukáš Loužecký

zpět na obsah - Další: Zlomek Svatovítský