Česká čítanka - Anonym- Alexandreis -

Druhý zlomek Budějovický

[...]
že, když král chtěl k městu jěti,
poslal, dávaje věděti,
[...]
udeři krále po hlavě,
chtě jemu odjieti zdravie;
[...]
v niej ptáček vzpievá,
kde viděti dřeva,
[...]
u niež ľudí síla bývá,
v lesě, jenže Hamon slovie,
[...]
k času ovšem ukrutnému
zajisté přieliš k smutnému.
[...]
všěm svým chvíli -
Kmet, jenž oral -
i jenž robil, ploty -
v ony u pokojné -
nemohl užiti
musil jíti, nesa -
jenž lépe věděl -
i ten, jenž věděl -
nebo kdy čas -
Prázden cěp -
kto by mlátil -
ležiechu prázdny -
a vzdýcháše -
ande nenie gdo -
nebieše kto hromad -
ani křěvie kto -
opadly běchu -
nebieše živ gdo -
přišla běchu -
Lidí jmieše -
ale čso bylo -
Stratí člověk -
kdyže k tomu -
věz to -
Mnoho bě -
a tak dosti -
jimiž by -
by mu Bóh -
ale čso do -
Vynidú -
když Božie -
Jdieše s sobú -
na nich -
bliz jmieše -
jež vzhóru -
na voziech -
na nichžto -
a nejedna -
šlechetný -
silně,
pilně,
ľudí
vyklidi.
děje,
děje,
nepřěje.
řěčský,
dětečský,
[...]
plove.
krále
žéci
Řěci a kadyž
přěstati
věci
koli
stopě
To sě ješče často stává,
ž' sě ho světlost proměňává;
[...]

zpět na obsah