Česká čítanka - Čech - Ve stínu lípy- Copyright-
Digitální verzi vytvořil Lukáš Borovička.
Rozšiřování tohoto textu je povoleno bez jakýchkoli omezení.