Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

III.

Pohádky

1.

Já mám chlíveček,
je v něm sto oveček,
a ještě některá. Hádej, co je to? -

(Makovice.)

2.

Přišel k nám Charvátek,
měl červený kabátek,
na hlavě strup, plné břicho krup.
Hádej, co je to?

(Šípek.)

3.

Visí, visí visatec,
pod ním čouhá chlupatec;
visatec upadne, chlupatec ho popadne.

(Hruška a svině.)

4.

Čtyry rohy, žádné nohy,
chodí to, stojí to;
hádej, co je to?

(Dvéře.)

5.

Dřevo bylo, list mělo,
nosí duši i tělo.

(Dřevěnek.)

6.

Já mám soudeček,
není na něm žádný obrouček,
je v něm dvojí víno,
a přece se nesmíchá.

(Vejce.)

7.

Stojí, stojí žebrák,
má záplatu na záplatě,
ani šev mu není znát.

(Hus, anebo jiný pták.)

8.

Stojí panna na vratech,
o devíti kabátech.

(Cibule.)

9.

Stojí hůlka,
na tej hůlce kulka,
v té kulce na tisíce.

(Makovice.)

zpět na obsah - Další: Zpěv český