Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

I.

Zpěv polský

[Pozn. vydavatele: Z nedostatku původních lidových písní položil sem Čelakovský náhradou báseň umělou, pojatou později také do VI. knihy jeho básnických spisů (str. 370) s názvem "Zpěv Pětruchy" a uvedl ji následující poznámkou: "Nemílo vydavateli, že již po druhé milovníkům slovanských písní žádné libozvuky z ust milostné prostonárodní Musy polské podati nemůže. Kterých se mu onde doslechlo nebo dostalo, nezdají se dostatečnými býti, aby k pochvale tohoto jádrného kmene posloužily. Od zálesin tatranských až k pramenům šumného Dněpra jaké asi množství vonných kvítků (nemejlí mne tušení moje!) na těchto prostranných luzích vydychuje svůj zápach a čeká na ruce jemného Poláka, aby jen trhal, a z nich pěkný uplétal věnec rodu svému, ztrativšímu bez toho dávné památky druhu tohoto otců svých. V některých starších básnících polských, jako to v Szymonoviči, v Zimoroviči a.j. namnoze míst pěkní zíře národnícho zpěvu vyskvívá. Z prvního se tuto zlomek klade ze selanky nazvané : Ženci." Bude otištěna na svém místě v novém vydání Čelakovského básnických spisů.]

zpět na obsah - Další: Zpěv ruský