Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

VIII.

Veselá svatba

(Starovendická.)

Kdož nevěstou bude?
Sova nevěstou bude.
Sova praví
v opak k oběma:
Jsem šeredná velmi ženská,
nevěstou nemohu být,
já nevěstou nemohu být.
Kdož ženichem bude?
Střízlík ženichem bude.
Střízlík praví
v opak k oběma:
Jsem maličký velmi chlapík,
ženichem nemohu být,
já ženichem nemohu být.
Kdož družbou bude?
Havran družbou bude.
Havran praví
v opak k oběma:
Jsem nadmíru černý chlapík,
nemohu družbou být,
já družbou nemohu být.
Kdož kuchařem bude?
Vlk kuchařem bude.
Vlček praví
v opak k oběma:
Jsem nadmíru hloupý chlapík,
kuchařem nemohu být,
já kuchařem nemohu být.
Kdož číšníkem bude?
Zajíc číšníkem bude.
Zajíc praví
v opak k oběma:
Jsem náramně rychlý chlapík,
číšníkem nemohu být,
já číšníkem nemohu být.
Kdož hudbařem bude?
Bočán hudbařem bude.
Bočán praví
v opak k oběma:
Jsem dlouhý ku podivu hráč,
hudbařem nemohu být,
já hudbařem nemohu být.
Kdož stolem bude?
Liška stolem bude.
Liška praví
v opak k oběma:
Rozplácněte můj ocas,
bude vaším stolem,
bude vaším stolem.

zpět na obsah - Další: Zpěv český