Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

VI.

Zpěv volharský

Dívka a janičar

Marfelínko, spanilá děvčinko,
podej koni studené vodičky
z rukou tvojích, z rukou přebělounkých
"Poshov, poshov, carův janičare,
až se zeptám své staré matičky,
dává-li se voda janičaru."
Marfelínko, spanilá devčinko,
třeba zeptej, třeba se jí neptej,
na ruces mi noc celou ležela,
až mi ruka moje zdřevěněla,
i nemohu na kůň vyskočiti,
i nemohu s koně dolů slézti;
družina mne na kůň vysazuje,
a s koně ssazuje.

zpět na obsah - Další: Zpěv vindický