Česká čítanka - Čelakovský - Slov. nár. písně -

VII.

Zpěv vindický

Oučinek slov

Jakmile jsem řekl:
Nač bys mi byla?
ihned své očinky
slzou polila.
Jakmile jsem řekl:
Tys moje milá!
ihned veselého
srdéčka byla.

Popis děvčete

Bílá je co mléko,
červená co krev,
má laskavé očko,
jen smích je a zpěv.
Bílá je co mák,
červená co rak,
jak kamna hoří,
kdož s ní vyleží?

Popěvky

Kdybych já hezkého
mužíčka měla,
sedíc za stolem bych
na něj hleděla.

Což jsem se já smál,
usmíval,
když jsem karnáček
pozdvihal.

U mé milé níc to nového,
že stále cos stejská a žádá
ve dne ji hlava bolívá,
a v noci kolínka rozkládá.

Jen, muziky, hrejte,
peníze schovejte:
sedmíky jsou vaše,
děvčátka jsou naše.

Hudce se ti chtělo,
budiž ti veselo;
kdy chleba nebude,
hudec ti zahude.

zpět na obsah - Další: Zpěv ruský