Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Sit laus et gloria omnipotenti Deo in saecula

modli jse!Bohu.
buď poslušen!Slovu jeho.
důvěř jse!Kristu Pánu.
neklaněj jse!Bohům cizím.
odporuj!Zlému.
Ó člověče,svoluj!Komu?Dobrému.
nečiň křivdy!Bližnímu svému.
neprotiv jse!Pravdě.
vyhýbej jse!Marnosti.
zvykej!Ctnosti.
nepochlebuj!Lži a nepravosti.
dej místo!Spravedlnosti.

Aby došel boží milosti,
amen do věčné radosti.

zpět na obsah - Další: Ne hned pojednou všemu věř....