Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia

Nesuď spěšně a hněvivě,
aby nepykal lítostivě,
nebo pokud v hněvu trváš,
nic před sebe bráti nemáš.
Rozvaž nejprv dobře, zdravě,
ne hnedky po vsteklé hlavě.

Nebo : Zeď čelem chtít proraziti,
múdama ježka zabiti,
toť jse netrefí nikoli,
pokus toho, kdo chce koli,
spíše mozk z hlavy vyrazíš,
varlata sobě pokazíš.
Tluč rače pěkně na dveře,
ať jse povlovně odevře.
Hněvem, zlostí nezejskáš, věz,
kde nemůžeš přeskočit, podlez.
Zle-li pak navaříš, sám to sněz.

zpět na obsah - Další: Ne lingua mente celerior et tempora tempore tempera