Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Ne lingua mente celerior et tempora tempore tempera

(Na otázku marnou není hodno odpovídati.)

Ne ve všem všudy všecko sluší,
místa, osob šetřit musí.

Kdo a kdekoliv mezi lidmi kvasí,
jměj pozor na místo, osoby a časy,
aby pro tlachy nebyl brán za vlasy.

Nebo: Ne vždyckny čas sluší ke všemu.
Co jse komu líbí, jináč jinému.
Aniž všeho věř nepříteli svému,
chovaje jse upřímně k upřímnému.
Ve všem jse poruč Pánu Bohu svému.

Hleď tu nebejvati, kde víceji jest
outraty nežli možnosti.

Kdo klobouk krásně premuje
a bohatě ozdobuje,
neopatříc prašivé hlavy,
tenť jest jistě blázen pravý,
že víc šetří krásy než zdraví.

(Ať jsou hosti a v skvostnosti,
po hodech bídy a nouze dosti.)

zpět na obsah - Další: Septem adsunt