Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Přátelství pro zisk činěné...

Přátelství pro zisk činěné
dotud trvá, pokudž úžitek
nepomíjí.

Bejvej štědrý z svého a ne z cizího.

Čiň dobře upřímným přáteluom,
avšak sobě bez záhuby.
Nam unus quisque proprius est sibi ipse.

Učiníš-li pak co pro koho,
nechlub jse tím.
Nechť o tom rozpráví, komuž jsi učinil.

Nepomáhej tomu, kdo dobře živ býti nechce.

Snázeji jse pozná přítel v bídě,
nouzi, neštěstí, těžkosti
nežli v štěstí a bohatství.

Trošty a čekání z mnohých lidí
blázny činí.

zpět na obsah - Další: Hleď žádost tělesnou rozumem spravovati...