Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Ó, co ohyzdná věc jest...

Ó, co ohyzdná věc jest:
mrzutá pejcha a lež,
vysokomyslnost chudého,
an žádný nedbá na něho,
kurva když jse o čest vadí
a moudrý s bláznem nesnadí,
kde jse pak o cizí derou
a bohatí chudým berou,
ti pro takové lakomství
tratí nebeské království.

Tyto věci sobě překážejí:
Vodavohni,
starostzdraví,
ožralstvípokoji,
pravdalhářům,
lakomstvíkněžím,
kurvyžákům,
skoupémuhosti
a daryspravedlnosti.

Ještě nemají na tom dosti,
berou předce bez lítosti
a milosti.

(Hausknechtu kůň poručiti,
šenkýřkám měšec svěřiti,
havéři důl, ženu žákuom,
při řečníkuom,
neopatříš-li sobě sám toho,
zvíš, jak zejskáš velmi mnoho,
leda bylo pro někoho.)

zpět na obsah - Další: Ó Bohemia