Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Tuto jse třeští páni pranostykáři, nejistí hadači, hvězdáři

(Non est vestrum nosse tempora et momenta, quae pater posuit in sua potestate. Acta App., Cap. 1.)

Hvězd a oblakův hadači
jsou jen daremní tlachači.
Lidem časy pokládají,
sem i tam ledacos bájí,
spolu jse nesrovnávají.
Buď při nich pravda nebo lež,
předce ty jich smyšlenkám věř,
o to jse s nimi nehádej,
za lži jim peníze dávej,
zvláště tu, kdež pochlebují,
a vysocí tomu chtějí.
Jáť jim nedám naprosto nic,
byť oni lhali ještě víc,
neb ledacos připlichtí lhář,
leda byl novej kalendář,
aby peněz nabyl lechce,
nechť jse potom děje, jak chce.
Věřme v Pána Boha více,
ne v pleticháře, hadače,
neb Buoh činí, kdy co ráčí,
svou všemohúcností kráčí,
není hvězdářům zavázán,
ale jest sám všech věcí pán.
Doktory pak medicinae
také známe, o nichž víme,
žet umějí sračky dáti
i měšec vypurgovati.
Buď uzdraví, neb udusí, ao
předce doktoru dát musí.
Smiluj se Pán Bůh nad duší!

zpět na obsah