Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Grave est iudicium contra potentes

Bohatí práv užívají,
neb jse nač souditi jmají.
Chudý musí tak nechati,
zvlášť když není, kdo zastati,
jsouce práv, křivý zůstati,
Pánu Bohu žalovati.
Ten jse rač sám smilovati
a chudé opatrovati,
křivých soudcův uchovati,
v dobrém nás ochraňovati.

U bohatého jest chudý sice
jako plevy u pšenice.

Nebejvá tu přítomna spravedlnost,
kde jse chudého provinění jeden lot
tížeji váží nežli bohatého centýř.

Nebo: Bohatý bývá zdržován, aby nepadl,
chudý pak v maličkém poklesnutí
poražen a pošlapán bývá.

zpět na obsah - Další: A viro paupere sicut a divite causam prospice, non personam