Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

A viro paupere sicut a divite causam prospice, non personam

Nic na to nedbají, nebo chudý,
i dobře jse chovaje, při nemilostivých
a nemilosrdných boháčích v potupě
a v ošklivosti zůstává.

Mnozí pak, když nepravě statkuov
nabudou, jmenují to (však lživě)
božím požehnáním, ale na duši
a dobrém svědomí chudí zůstávají.

zpět na obsah - Další: Dum surgunt miseri, nesciunt miseris misereri