Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Dum surgunt miseri, nesciunt miseris misereri

Mnohý nuzný, bídný člověk,
zbohatnouce jakkolivěk,
čím byl, nechce pamatovat,
nad chudými jse smilovat.

Ale: Kdo sobě všech váží lehce,
ten upadna potom těžce,
když z pejchy v nouzi přichází,
zas ho žádný nic neváží.

Ergo: Accurate cogita mutabilia,
nam sors omnia versat.
Qui enim stat, videat, ne cadat.

zpět na obsah - Další: Cito improborum laeta ad perniciem cadunt