Česká čítanka - Dačický- Prostopravda -

Cito improborum laeta ad perniciem cadunt

Nepravě statek nabytej nedědí,
o tom potom rodičův děti zvědí,
ale šibalé na to nic nedbají,
předce, jakkoliv mohou, hltají.
Takovým pak čert v pekle oplatí,
že jsou tak šibalsky byli bohatí,
neb takoví statkové jsou proklatí.
Protož dobře jest spravedlivě jse chovati,
života blahoslaveného vyhledávati.

Nešlechetně činí, kdo jiných lidí
těžkostmi svého zisku vyhledává.

zpět na obsah - Další: Non omnia possumus omnes et morte aequamur