Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Bacháček Martin z Nauměřic 463, 618, 624, 625.
Balbín historik 542, 543, 555, 619, 628.
Bamberská dioecese 104.
Barbora manželka krále polského Sigmunda 327.
De Barencellis 104.
Barchanec Bernart z Baršova 413.
Bartoloměj od sv. Jiljí, viz Bartoš.
Bartolomějská noc 512.
Bartoš Písař 279, 360, 552.
Bartošek 385.
Barvitius 650
Basilej 285, 498, 548.
Basilejské koncilium 6, 7, 8, 11, 115, 446.
Básnictví české 290, 545-548, 622.
Bassompierre 613.
Bathori Štěpán 513, 656
Bavory 19, 149.
Bavorynský Benedikt, bratr 391.
Becain 700.
Bečov 488.
Bechyňský kraj 735.
Bělá 267.
Bělohorská bitva 211, 262, 303, 366, 736.
Bělehrad srbský 42.
Bělehrad stoliční 337.
Benátky 85.
Benátské državy 446.
Benátští vyslanci 349, 382, 466, 472, 599.
Beneš z Loun 150.
Benešov 62.
Benešovský sjezd 46, 66.
Benešovský sněm (1473) 249.
Benešovský Matouš 537, 538, 637.
Benešovský Václav, administrator strany podobojí (1581 - 1590) 536, 539
Berka 650, 682.
Berková hraběnka 192.
Berně 162, 173, 347, 349, 350, 353, 582, 607.
Bessarion legat papežský 71, 73, 87, 104.
Bethlen Gabor 724, 725.
Betlemská kaple 141, 215, 249, 431, 679, 696.
Beza Theodor 573, 663
z Biberšteina Karel 516.
Bible kralická 389, 549, 550, 554.
Bílá Hora 6, 17, 130, 182, 412, 583, 584, 736, 737, 738.
Bílek, Jakub bratr 392, 420.
Bílina 299.
Bítovský Hynek 104.
Blahoslav Jan, biskup bratrský 220, 252, 253, 254, 288, 387, 389, 391, 392, 396; povaha 425-426; 427, 428, 498, 499, 501, 504, 505, 513, 517, 518, 546-551, 553, 620.
Blyssemias jesuita 464.
Bočkaj Štěpán 656.
Boharyně 523.
Bochov 300.
Boleslav Mladá 135, 250, 267, 394, 397, 418, 426, 523, 545, 546, 576, 588, 619.
Boleslavské panství 576.
Boleslavský kraj 22, 401.
Bologne 434.
Bongars 651, 667.
Bor (mučedlníci borští) 266.
Bornemissa z Březenic Jan 272.
Bosáci 146.
z Boskovic páni 249; Dobeš a Beneš 286; Ladislav 286; Marta 286; Tas (Protas), biskup olomoucký 80, 100, 249.
Boulanger Julius Cesar jesuita 626.
Boubínská hora 369.
Bourboni 361, 643.
Brandýs nad L. 417.
Brandýský synod 255, 260.
Branibory 127.
Branná hotovost zemská 96, 102, 176, 348, 400-403, 405.
Bratří čeští 74, 131, 205-269; založení Jednoty br. 236-238, 245, 246; zřízení její 239-240, 246; život bratrský 257-260, 264; přízeň šlechty 249-250; spor stránky větší a menší 251-256; nedostatky Jednoty 261-263, 268, 269, 387, 499; styky s Lutherem 388, 389, 394, 396, 397; nebezpečenství hrozící Jednotě od lutheranismu odvráceno od br. Lukáše 387-389; podruhé od Blahoslava 498-501; styky bratří s kalvinisty 394, 427, 504; povaha Jednoty br. 211-212, 396-397, 494; úloha bratří při volbě krále r. 1526 str. 415; účast v odboji stavovském r. 1547 str. 403, 405, 419; styky se stavy lutheranskými 494-504, 516-521, 527, 676; nejstkvělejší rozvoj Jednoty br. 543-544; zásluhy bratří o vzdělanost a literaturu českou 282, 286, 288, 389, 390, 428, 498, 544-556, 620; příčiny slabosti a pádu jejich 556-559.
Bratří Chelčičtí 71, 72, 133.
Bratrská konfesse 393, 518.
z Breitenberka Jiří Berthold 486, 576.
Brikcí z Licka 289, 377, 620.
Brno 94, 156, 303, 493.
Brněnská smlouva (1478) 124.
Brod Český 379.
Brod Uherský 546.
Brogelmann Cornetius jesuita 459.
Broumov 710.
Broumovský opat 458.
Brosius 571.
Brtvín Jan z Ploskovic 192.
Bruntál 599.
Brusselská smlouva (1522) 328.
Březan Václav historik 567.
Břežský Václav z Ploskovic 639.
z Bubna 726.
Bucer 394.
Budějovice 17, 102, 357, 379, 403, 439, 682, 691.
Budín 357.
Budíšín 298.
z Budova Václav Budovec 250, 389, 393, 397, 551, 555; povaha 573-575, 674, 578, 620, 621, 625, 628, 666, 677-679, 684, 706, 708, 709, 713, 716, 733, 734.
z Buchova Václav 282.
Bugenhagen 393.
Buquoy 691.
Burgund 85.
Bydžov Nový 417, 418, 588.
Bydžovský Marek z Florentina 555.
Bydžovský Pavel 385, 394.

zpět na obsah