Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Dačický Mikuláš z Heslova 592, 593, 597, 601, 603, 605, 616, 638, 639, 732, 736.
Dačický Václav z Brozan, administrator strany podobojí (1594-1604) 540, 576.
Dalimil 92, 93, 294, 309.
Dalimilova kronika 637, 638.
Dalmatin Jiří 563.
Dánsko 723.
Dědičné úmluvy 326-328.
Dědičnost trůnu v rodě Habsburků 347, 413.
Dědinníci 186, 169, 193.
Defensoři 527, 529, 534, 673, 707, 711.
Defenestrace 148, 716-718.
Dějepis český 290, 552-555; v Jednotě bratrské 555.
z Dietrichšteina Adam 659.
z Dietrichšteína František, arcibiskup olomoucký 578, 631, 632, 650, 659, 660, 670.
Dikastus Jiří, administrator společné konsistoře (1619-1621) 679.
Direktoři 719, 727, 728.
Dlugoš 102, 290.
Dluhy komory královské 126, 173, 274, 278, 339, 411, 412, 693.
Dobrovice 594.
Dobřenský Jan 192, 196.
Dobříšské panství 536.
z Dohny hrabě 632.
Dolanský Matěj bratr 242.
Domažlice 266, 400, 546.
Domináček Jindřich z Písnice 671.
Dominicus a Santa Maria 720.
z Doubravice Smil Osovský na Třebíči 190, 192, 597.
Doubravno 546.
Drašković Jiří 446.
Dráždany 518, 599.
Dsky zemské 164, 168, 169, 178, 185, 186, 195, 300, 301, 333; požárem r. 1541 zničeny 347; 404, 525, 672.
Dubánek Chval 222.
Dubčanský Jan z Habrovan 369.
z Dubé Zbyněk Berka, arcibiskup pražský (1592-1606) 575.
z Dubé Zdislav Berka 298.
Dubeč 523, 668.
Duns Scotus 228.
Duplessis-Mornay 690.
Dvorský Jindřich z Helfenburka, opat emauzský a administrator strany podobojí (1572-1581) 522, 538.

zpět na obsah