Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Fabricius Filip 717.
Fantin de Valle 76--79, 88.
Felix V. protipapež 37.
Ferdinand král aragonský 325, 328, 334
Ferdinand I. 96, 109, 150, 152, 163, 167, 179, 267, 273, 274, 298, 301, 311, 315; oddán s Annou Jagielovnou 327, pánem zemí rak. 328; uchází se o korunu čes. 329, 331-333; zvolen 334; povaha 334-336, 436-438; zvolen za krále uherského 337; panování v Čechách 338-351; zakladatel mocnářství rak. 352-360; smýšlení náboženské 378, 382-386, 395, 398, 399, 400; účast ve válce šmalkdalské 398-406; trestá odboj protest. stavů 407-413; pronásleduje bratří 414-421, 426-429 na Moravě 422-424; obhájcem kompaktat 430-432; válka turecká 433, 434; prostředník stran v Němcích 435-438; politika nábož. v Čechách 441-444, 445-453, 457, 464-465; smrt jeho 465; výsledky panování jeho 466-468; 471, 534, 578, 582, 593, 604, 684, 689, 692, 696.
Ferdinand arcikníže, syn cís. Ferdinanda I. 416, 421, 443, 464, 469, 495, 496, 568, 686.
Ferdinand arcikníže štýrský 451, 452, 563, 645, 655, 670, 671, 681, 684, 687, 693, 696, 697; vychování a povaha 698-701; volba za krále čes. 701-703, 719.
Ferdinand II. (před tím štýrský) 109, 312, 381, 407, 410, 467, 509, 532, 567, 569, 599, 632, 660, 664, 685, 689, 705-709, 711, 719, 721-725, 727, 729, 731, 735-737.
Ficinus Marsilius 366.
Fikar Jakub z Vratu 413, 429
Filip II., král španělský 383, 407, 436, 444, 445, 455, 471, 474, 475, 476, 512, 532, 562, 567, 583, 645, 647, 649, 650, 652.
Filip III., král španělský 694, 697.
Filip Hessenský 398, 400, 406.
Filip de Novavilla, biskup sidonský 207, 208.
Filipika proti misomusům 498.
Flacius Illyricus 442, 554.
Francie 128, 130, 454.
Frankfurt 40, 436.
Franta Václav 522.
František I., král francouzský 130, 306, 329, 398.
Freundsberk 329.
Freudenštein 602.
Fridrich III., císař 18, 20, 27, 32, 33, 44, 45, 47, 56, 58, 63, 81, 113, 115, 119, 122, 128, 324, 326, 335, 336, 354.
Fridrich lehnický 415, 419.
Fridrich Moudrý, kurfiřt saský 362, 394.
Fridrich V. kurfiřt falcký, protikrál český 632, 709, 721, 723, 726, 727, 729, 731, 734, 736.
Fridrich II., král pruský 725.
Frobenius 285.
Fruvein Martin 623.
Fruvein mladší 714.
Fulnek 211, 549.

zpět na obsah