Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Habrovanští 369, 394.
Habsburkuvé 18, 157, 158, 173, 204, 320-328, 332, 336, 383, 398, 413, 361, 466, 467, 506, 533, 564, 580, 582, 644, 694, 696, 698, 712, 720, 721, 723, 726, 735, 737, 738.
Hádání Pravdy a Lži 290.
Hajduci 656, 661.
Hájek Thadeáš z Hájku, lékař 620, 629.
Hájek Václav z Libočan, kronikář 552.
Hannewaldt 693,
Hansa 723.
z Hardeka Jan Fridrich 499.
Harrach, arcibiskup pražský 453.
Hartmann Adam, kazatel br. v kapli betlemské 248, 671.
z Hasenburka páni 95, 135.
z Hasenburka Jan Zajíc. 629;
z Hasenburka Zbyněk 55.
Havel mistr 252.
Heidenreich Vavřinec 379.
Heimburský Řehoř 59, 61, 88, 98, 105, 111.
Hejtmanové království Českého ve Slezích 528.
z Helfenburku Sigmund 199.
Helice Lukáš bratr 549.
Henrik Institoris 223, 265, 287.
Herrnhut, viz Ochranov.
Hilarius Litoměřický 80, 91, 101, 106, 113.
Hlaváč Jan bratr 549.
Hlavsa Jan z Liboslavě 279, 280, 282, 313, 375, 552.
Hlohovské knížectví 303.
Hock 667.
z Hodějova Jan starší 617.
z Hodic Jiří 664.
Hoë z Hoëneggu 723, 729.
Hohenlohe 726.
z Hohenfallu viz Fabricius Filip.
Hohenzollerové 56, 81, 107, 320
Hollanďané 415, 723, 724.
Horaždějovice 569.
Hosius, kardinal 446, 474.
Hosius Matouš 555.
Hostounský Baltazar, jesuita 565.
Hašťálek Maxmilian 707.
Hradčany 147, 210, 588, 626, 628, 667, 714.
z Hradce páni 135, 306, 493; Adam 332, 565, 566, 571; Jáchym Oldřich 566, 571; Lucie Otilie 569; Menhart 20, 22, 28, 53.
Hradec Králové 138, 139, 147, 494.
Hradecký kraj 250, 300, 494.
Hradečtí 417, 493.
Hradec Štýrský 698.
Hradecký Jan viz Nožička Jan.
z Hrádku a z Valečova Samuel 143.
Hrob 710, 711.
Hroznětín 300.
Hrubý Řehoř z Jelení 296.
Hrubý Sigmund z Jelení 285, 617.
Hrzán Jiřík z Harasova 523.
Hudba v Čechách 94.
Humanism v Čechách 90, 153, 282-288, 292-297, 617-618.
Hunyadi Jan 42, 128; Ladislav 52.
Hus Jan 4, 8, 14, 40, 75, 136, 141, 211, 212, 224, 228, 234, 361-365, 367, 370, 374, 376, 385; Husův svátek 430, 440, 482, 539; 542, 617, 696.
Husitism viz utraquism:
Husitské války 5, 144, 158, 168, 181, 725.
Husitství 365; na Moravě 422.
Húska Jan 554.
z Hustiřan Bavor Rodovský 629.
Hutten Oldřich 365.

zpět na obsah