Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Ilburkové 95.
Ilyésházi 573, 651, 665.
Ingolstadt 698-700.
Ingolštadtská universita 457.
Inšpruk 329, 435, 447, 582.
Italie 80, 88, 92.
Ivančice 428, 544, 545, 548, 549.
Ivančický sněm (1608) 665.
Izrael Jiří, biskup bratrský 425, 427, 546.

zpět na obsah