Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Jaffet Jan bratr 569.
Jagielovci 119, 120, 122, 161, 182, 298, 315, 327, 405, 412, 610.
Jáchymov 601.
Jakoubek ze Stříbra 14, 232, 287.
Jakub I., král anglický 709, 722.
Jakub varhaník pražský 365.
Jakub Veliký bratr 516.
Jan biskup Varadínský, vyslanec Matiášův 135.
Jan Fridrich saský 398, 399, 400, 403, 406.
Jan Jiří kurfiřt saský 675, 723, 724, 729, 736.
Janovice u Klatov 266, 400.
Jansenisté 551.
Jaroslav panoše, tajemník poselstva českého ve Francii 88.
Javornický Jan bratr 516.
Javorník 418.
Jednota bratrská viz Bratří.
Jednota panská 105.
z Jelení Václav 413.
Jena 726.
Jeroným Pražský 4, 136.
Jesen Pavel 549.
Jessenius 620.
Jesuité 130; 144, 287, 451, 453, 456, školy jejich v Čechách 460-463; 465, 470, 491, 493; propaganda v zemích českých 564, 565; 566, 567, 674, 678. 691, 696, 698, 699, 700, 702, 703, 706, 715, 716, 718, 721.
Ješín Pavel z Bezdězce 637.
Jičínský Jan 627.
Jihlava 303.
Jihlavské úmluvy 9, 38, 39, 48, 430, 478.
Jílové 441.
Jindřich II. král franc. 434, 444.
Jindřich III. král. franc. 512.
Jindřich IV. král francouzský 59, 62, 63, 64, 117, 130, 131, 386, 473, 568, 583, 645, 648, 651, 659, 663, 666-669, 676, 682, 709, 722.
Jindřich V. kníže bavorský 698.
Jindřich VIII. král anglický 446, 454.
Jindřichův Hradec 564, 571.
Jiřetín Dolejší a Hořejší 489.
Jiří braniborský 311.
Jiří král český, viz z Poděbrad
Jiří krňovský 383.
Jiří Písecký 378.
Jiskra z Brandýsa 303.
Johanna manželka krále Jiřího 91, 100, 249, 274.
Johanna Šílená, mauželka Filipa Sličného 325, 648.
Josef II. císař něm. 74, 353, 467, 626, 630, 696.
Juan d'Austria don 648.
Julius II. papež 366.
Julius III. papež 435.
Julius César don, levoboček císaře Rudolfa II. 595.
Justus Jonas 393.
Jülich 682.

zpět na obsah