Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Kadaň 300, 401, 489.
Kadov 481.
Kalef Jan, biskup bratrský 517, 549, 576.
Kalenec Jan 257.
Kalixt III. papež 36, 47, 55.
Kalvín Jan 258, 381, 394, 423, 442, 477.
Kalvinism 415, 503, 504; význam jeho 442, 646.
Kalvinisté 480; ve Francii 374, 427, 513; v Čechách 646, 729.
z Kaménka Mikuláš Albrecht 549.
Kancionaly bratrské 545-548.
Kantor Jan 429.
Kaňk 601.
Kapetovci 320, 321.
Kapistran Jan 41, 42, 46, 49.
Karel IV. 4, 33, 116, 124, 132, 140, 141, 147, 157, 158, 161, 180, 203, 220, 288, 297, 309, 326, 327, 330, 467, 538, 609, 613, 618, 714.
Karel V. císař něm. 267, 306, 311, 325, 328, 329, 334-336, 362, 383, 398, 426, 430, 434-436, 438, 446, 466, 471, 604, 647, 698.
Karel VII. král francouzský 54, 69, 349.
Karel VIII. král franc. 325, 512, 527.
Karel štýrský 452, 469, 563, 698.
Karg Michal 332.
Karlštein 136, 613, 627, 689, 703.
Karlšteinské purkrabství 715.
Karlovy Vary 300.
Karmel hora viz Boleslav Ml.
Karvayal Jan legat papežský 39, 40, 46, 49, 50, 68, 87, 89, 104.
Katechism bratrský 545.
Katechism Kanisiův 545.
Kateřina hraběnka z Foix 273.
Kateřina manželka Matiášova 85, 107.
Kateřina Medicejská 445, 446, 454, 524.
Kateřina saská 116.
Katolicism v Čechách 3, 4; boj s husitismem 4-6; pokus o reakci katolickou za kr. Sigmunda 10, 18, 20, 28; zmařen od Jiřího z Poděbrad dobytím Prahy (1448) 29; boj s husitismem za kr. Jiřího 98-115; nový pokus o reakci katolickou za kr. Vladislava II. 134-136, 144-147; zmařen r. 1483 krvavou bouří pražskou 147-149; smlouvou Kutnohorskou katolíci spokojují se rovným právem s utraquisty 151-152; úpad strany katolické v XVI. stol. 438-441, 487-491; snahy Ferdinanda I. o sesílení katolicismu obnovou arcibiskupství pražského 451-453 a povoláním řádu jesuitského do Čech 458-465; nové pokusy o reakci katolickou za cís. Rudolfa II. 562-578 zmařeny na chvílí odbojem arciknížete Matiáše 665-668; Majestátem cís. Rudolfa II. a Porovnáním stavů znovu vyslovena rovnoprávnost strany kat. a evangelické 609; nové pokusy o reakci katolickou po zvolení Ferdinanda štýrského za krále čes. 703-704 vedou k odboji stavů českých, ale porážkou jich na Bílé Hoře katolicism dochází plného vítězství v zemi 736.
Kazimír Polský král 81, 88, 107, 114, 119, 120, 122, 123.
Keppler 620.
Khevenhüler vyslanec císařský 698.
Khlesl Melichar, biskup vídeňský 563, 575; povaha 654; 659, 670, 671, 686-694, 696, 697; kardinálem 698, 711, 720.
Kinžvart 300.
Kladsko 303, 560, 564.
Klara Isabella, dcera Filipa II. 652.
Klášter Hradiště 546.
Klatovsko 257.
Klatovy 94, 238, 400, 588.
Klaudian Mikuláš bratr 289, 548.
Klenovský Jan, bratr 252, 253, 255.
Kleve 682.
Kliment VII., papež 314, 336, 434, 454, 660.
z Kněžmosta Václav Valečovský 49, 143, 220, 241, 243, 244.
Knihovny v Čechách: Boskovická 286; Hasenburská, Lobkovická 629; Rosenberská 606, 629, 666.
Knihtiskařství v Čechách 92, 289, 555.
Knihtiskárny bratrské 267, 545, 548.
Knox Jan 454.
Kocin Jan z Kocinétu 555, 627.
Kochan Valentin z Prachové 707.
z Koldína Pavel Kristian 588, 620, 632.
Kolín n. Labem 180, 379, 593, 731.
Kolínská universita 457.
Kolínský Jan, administrator strany pod obojí (1555-1558) 431.
Kulona z Felsu 692, 713, 715, 726.
z Kolovrat páni 135, 306; Albrecht 206; Hanuš, administrator strany pod jednou 146, 150, 206; Volf Novohradský 676.
Komárovský Gabriel bratr 245
Komenský Jan Amos, biskup bratrský, učitel národů 288, 389, 396, 397, 500, 550, 551, 557, 558, 619, 628. 629.
Komora královská 162, 173, 350, 351, 352, 404, 409, 411.
Kompaktata 6, 8, 9, 14, 15, 16, 31, 40, 63, 64, 65, 68, 75; zrušena r. 1462 od papeže Pia II. 76, 97; 121, 137, 206, 216, 299, 374, 384, 399, 431, 432, 443; r. 1567 vypuštěna z privilegií zemských 478; 574, 673.
Konáč Mikuláš z Hodíštkova 296, 554.
Konfederace stavů českých a moravských 690; stavů čes. a slezských (1609) 688, 690; stavů rak. a uherských (1608) 688; stavů rak., mor, a uherských 663.
Konfiskace statků za kr. Ferdinanda I. 412; za Ferdinanda II. 699.
Konsistoř pod obojí 210, 414, 443, 452, 478, 480-482, 484, 522, 529, 534-536, 673; společná konsistoř stavů lutheranských a bratrských 678, 679.
Kopanina 493.
Kopice 489.
Korambus Matěj, administrator strany pod obojí (1517-1520) 371, 376.
Koranda Václav 73, 75, 91; administrator strany podobojí (1471-1497) 133, 134, 137, 138, 208.
Korneuburská smlouva 81.
Korutany 708.
Kostnice 361, 363.
Kostnické koncilium 4, 5, 11, 14, 365, 385.
Kostelec nad Orlicí 418.
Kostkové z Postupic viz z Pustupic.
Kouřim 593, 731.
Kouřim na Moravě 537.
Königshain 560.
z Krabice Hynek 413.
Krajská správa 20-21, 28.
Krajští hejtmanové 21, 162, 195, 346, 404, 440.
Krajské sjezdy 21, 166, 204, 277, 343, 344, 346, 404, 405, 507, 509, 688, 696.
Krajířové z Krajku 429, 517; Adam z Krajku 576; Arnošt z Krajku 418, 426; Kunrát z Krajku 267, 395.
Krakov 121.
Kralice 545, 548, 549.
Královec 498.
Králův Kámen 300.
Krasonický Vavřinec 220, 242, 252, 262, 543.
Krčín 238.
Kreta 446.
Kretský arcibiskup, legat 100.
Krispin 520.
Kristian Anhaltský 651, 659, 666, 667, 670, 675.
z Křimic Purkhart Točník 592, 671, 707.
Křivoklát 180, 420, 496.
Kroměříž 237.
Krumlov 300, 564, 576, 595, 706.
z Krumlova Václav 69.
Krupka 439.
Křižové výpravy proti Čechům 5, 36, 111-115, 142.
Kubík Štěkenský 257.
z Kunstatu viz z Poděbrad.
Kunvald 237, 238, 240, 241, 417, 418.
Kuruci v Uhřích 180.
Kurcpachova Dorota 569.
Kurfiřství české 56.
z Kusy Mikuláš, legat 41, 42, 82.
Kuthen Martin ze Sprinsberka 199, 552, 554.
Kutnaur 714.
Kutná Hora 94, 135, 144, 145, 149, 151, 266, 299, 339, 340, 593, 616, 619, 630, 639, 730, 731.
Kutnohorská smlouva (1485) 151, 152, 206.
z Kynšperku Wolfhart Plankner 350.
Kypr 446.

zpět na obsah