Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Ladislav Pohrobek 18, 20, 28, 32, 35, 45, 47, 50-53, 62, 81, 92, 96, 107, 143, 216, 324.
Lambert biskup 530.
Lamormain jesuita 700.
Landškroun 565.
Lang Filip 650, 667.
Languet Hubert 477.
Lanoy jesuita 575.
Lasitský Jan 500.
Lauterbeck Jiří 555.
Lavantský Rudolf, legat 112.
Laynez jesuita 447.
Le Févre jesuita 457.
Lehnice 419.
Lejda 599.
Leopold štyrský 670, 676, 678, 681, 682-684., 691.
Lešno 249, 552.
Letovice 499.
Letopisové Trojanští 92.
Lev X. papež 434, 454.
Lhotka 245.
Libeňský mír 668.
z Liechtenšteina Karel 650, 665, 679, 691, 693.
Liga katolická 723.
Lilečtí bratří viz Habrovanské.
Linec 329, 356, 357, 694, 695.
Lipany 6, 17, 22, 126, 213.
Lipník 546.
Lipse Justus 562.
Lipsko 363, 364, 599.
Lipská universita 105.
Listy pana Viléma z Pernšteina 124, 272; Karla staršího z Žerotína 556.
Litice 237.
Litoměřice 94, 299, 372, 379, 401-403, 406-408, 438, 450, 490, 599, 632, 634, 707.
Litomyšl 250, 267, 391, 394, 417-419, 545, 546, 551, 552, 565.
Litomyšlské panství 417.
z Lobkovic páni, 509; Bohuslav Hasišteinský, básník latinský 123, 154, 271, 283, 284, 292, 509, 617; Bohuslav Felix Hasišteinský, vůdce stavů Lutheranských r. 1575, 509, 511, 514, 515, 523, 525, 576; Děpolt, velmistr řádu maltského 714, 716; Jáchym Bohuslav Hasišteinský 576; Jan Hasišteinský 192, 195, 286; Jaroslav Hasišteinský 192, 286; Jiří Popel 567, 568, 576; Ladislav, bratr Jiřího 567, 568; Polyxena (rozená z Pernšteina) 196, 702, 717; Vilém starší 592, 706, 715, 716; Zdeněk Albrecht 482, 568, 570, 575, 649, 671, 674, 675, 676, 689, 701, 716.
Lohelius Jan arcibiskup pražský (1612-1622) 674, 702.
Loket 588.
Loketsko 608, 639.
Lomnický Šimon z Budče 622.
Lorecký Ludvík ze Lkouše 602.
Loreto 699.
Loučany 192.
Lounský Matěj 443.
Louny 632.
Louvre 714.
z Loyoly Ignacius 457, 459, 565.
z Ludanic Kateřina, manželka Petra Voka z Rosenberka 567.
z Ludanic Václav 423.
Ludvík, vévoda bavorský 107, 332.
Ludvík XI. král franc. 59, 65, 75, 83, 84, 88, 89.
Ludvík XII. král. franc. 160, 273.
Ludvík XIII., král franc. 676, 722.
Ludvík XIV. král. franc. 130, 415, 425.
Ludvík Jagielovec, král čes. a uher. 120, 158, 178, 204, 266, 267, 270, 273, 306, 310; povaha 311-313; úpad moci jeho 314, 315; pád jeho u Mohače 315; 326, 328, 375, 434.
Lukáš, reorganisator Jednoty bratrské 222, 223, 241, 242, 252, 259; povaha 253; 262, 266, 288, 387-391, 393, 397, 415, 425, 543, 546, 548, 576.
Lupáč Martin 73, 239, 244.
Lupáč z Hlaváčova Prokop 554.
Luther Martin 151, 253, 263, 267, 268, 360-366, 370-373, 379, 381, 384, 387-389, 392-394, 396, 397, 423, 430, 436, 442, 454, 470, 474, 477, 494, 499, 501-503, 541, 546, 550, 551.
Lutheranství 384, 387; počátky jeho v Čechách 367-374; nedostatky jeho 375, 384, 387, 494-495; rychlé šíření jeho 559-560, prostřednost mravní 561-562; boj s pravověrným utraquismem 376-378; lutheranští stavové r. 1575 na sněmě 509-514, 526-528; neschopnost organisovati se 529-530; podléhají vlivu a vedení stavů bratrských 672; Majestat cís. Rudolfa a Porovnání stavů základem nadějného rozvoje svobody náboženské 673; Organisace nové církve české 679-680.
Luxenburk 34.
Luxenburkové 33, 60, 157.
Lužec 488.
Lužice 19, 56, 102, 110, 117, 121, 127, 128, 406.

zpět na obsah