Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Maďaři povaha 108, 129, 339.
Madrid 437.
Madridský dvůr 697.
Magdalena dcera krále franc. Karla VII. 50.
Magdeburg 553.
Maier Martin 59.
Majestat cís. Rudolfa II. 672, 679, 688, 695, 702-704, 705, 706, 709, 716, 733.
Mach Matěj, biskup bratrský 546.
Machiaveli 172, 524, 640.
Makovský Jeronym 667.
z Malovic Vilém 566.
Mandaty proti bratřím krále Vladislava II. (1503 a 1509) 265, krále Ferdinanda I. (1547 a 1548) 415, 416; (1554) 426; Maxmiliana II. 529; Rudolfa II. (1584) 566; (1602) 572, 576, 589.
Manriquez de Lara 565.
Mansfeld 727, 735.
Mantova 69.
Mantovský sjezd 106.
More T. 640.
Marie anglická královna 454.
Marie bavorská, manželka Karla štyrského 563, 698, 699.
Marie habsburská, manželka krále Ludvíka Jagiel. 311, 327, 357.
Marie, manželka císaře Maxmiliana II. 474. 652.
Marie Orleanská, sestra Ludvíka XII. 273.
Marini Antonín z Grenoblu 59, 83, 84, 88, 89, 109.
Martin kněz bratrský, 219, 238, 248.
Martin V., papež 82.
z Martinic Jaroslav Bořita. 569, 570, 571, 576, 649, 660, 671, 674, 676, 682, 689, 703-705, 711, 713-717, 725.
Martinuzzi Jiří 434.
Mašťov 300.
Matěj z Janova 228, 248.
Matěj z Kunvaldu, biskup bratrský 246, 256, 257.
Matěj z Mýta Vysokého 295.
Matěj poustevník 367-369, 377.
Matiáš Korvin, král uherský 54, 58, 85, 107; povaha 108; poměr ku králi Jiřímu 109-111; válka s králem Jiřím 111-115; zvolen za krále českého 112; válka s král. Vladislavem a mír olomoucký 124; 119, 121, 128, 149, 150, 154; smrt 159; 286, 303
Matiáš arcikníže 569, 649, 653-659; odboj proti císaři Rudolfovi 659-668; 675, 676, 681; král český 683; povaha 686, 688, 690-693, 695; jednání o nástupnictví 696-698; 701, 702, 704, 710, 711, 716, 719, 720, 721.
Mathioli 620.
Maximilian I. císař německý 277, 297, 306, 311, 325, 328, 329, 335, 336, 354.
Maximilian II. 298, 410, 412, 431, 469, 470; povaha 471-473; smýšlení náboženské 474-476; panování v Čechách 477, 479, 484, 489, 491, 495, 505-508; machiavelistické chování jeho za sněmu roku 1575 str. 508-529; smrt a pohřeb jeho 530, 531; 684, 685.
Maximilian arcikníže, bratr císaře Matiáše 655, 687, 697, 698.
Maximilian Arnošt arcikníže, syn Karla štýrského 655.
Maximilian vévoda bavorský 451, 721, 723, 736.
Medek Martin; arcibiskup Pražský (1581-1591) 450, 453, 486, 490, 492, 566.
Medicis Jan Angelus viz Pius IV.
Melanchthon Filip 383, 393, 477, 518, 520, 617.
Melantrich Jiří z Aventina 554.
Mělnický Martin, administrator strany pod obojí (1568-1572) 443, 496, 497.
Mělník 21, 706.
Mencl Jan 671.
Menší stránka viz Amosenci.
Města král. 35, 95, 126, 127, 135, 136, 140-144, 159, 171, 172, 174-179, 180, 181, 201, 204, 345, 346, 387, 399, 400, 407, 409-411, 481, 516, 528, 587, 588, 593, 610-612, 671, 707, 709, 728, 736.
Města panská 192, 201, 410, 588.
Městský stav 172-175, 177, 179, 405, 408, 411, 528, 589-592, 614, 730.
Michal Polák, farář u sv. Jiljí 136, 252.
Michal kněz bratrský 237, 238, 242, 246, 254.
Michiele Jan 600, 605.
Michle 199.
Michna Pavel 576, 593, 706, 712, 714.
Mikeš Jan z Hrobčic 199.
Mikuláš V. papež 36, 38, 39, 41, 42, 43, 47.
Mikuláš, upálený r. 1526 str. 253.
Mikuláš z Vlásenice 214.
Mikulášenci 214.
Milíč Jan 228.
Miller Jan jesuita 439.
z Minsterberka Bartoloměj 276, 278; Jindřich, syn krále Jiřího 56; Karel 276, 313, 314, 331, 377.
Mirandola 138.
Miruš Jan 370, 371.
Míšeň 19, 378, 402.
Míšeňská dioecese 104.
Mitmánek Václav 385.
z Mladenovic Petr 27, 40.
Moháč 314.
Moháčská bitva 329, 330.
Mohamed II. sultán 43.
Mohučský arcibiskup 72.
z Mokrovous Beneš 47.
Monau 477.
Montesquieu 319.
z Montfortu hrabě 446.
Mor v Čechách 98, 609.
Morava 17, 19, 56, 110, 117, 121, 124, 127, 128, 130, 184, 197, 337, 422-424, 586, 703, 725, 736.
Moravané 18, 406.
Moric saský 401, 406, 435, 723.
Most 102, 379, 403, 439, 488, 576, 633.
Muncifaj 571.
Mühlberk 406, 425, 435, 586, 590.
Münzer Tomáš 371.
Mystopol Jan, administrator strany pod obojí (1542-1555, a 1562-1568) 375, 384, 385, 395, 397; mrzká povaha 414, 416, 425, 431, 432, 443, 496.
Mýto Vysoké 599.
Mýtští 247, 417.

zpět na obsah